Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Digitale balie

Waarmerken kopie of afschrift

Wilt u direct een afspraak maken? Klik dan hier .

Het gewaarmerkt afschrift is een verklaring (van de gemeente) dat het afschrift conform het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties.

U kunt een afschrift laten waarmerken aan de balie van het gemeentehuis. Diploma's en getuigschriften worden sinds 1 januari 2012 niet meer gewaarmerkt door de gemeente.

Meer informatie kunt u krijgen bij de Nederlandse onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven.

Wat waarmerkt de gemeente wel

  • reisdocumenten
  • rijbewijzen
  • contracten
  • verklaringen

Wat waarmerkt de gemeente niet

  • diploma's
  • getuigschriften
  • documenten met een kerkelijke inslag

Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.

U kunt uw diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO

Toelichting kosten

Leges 2014

De leges voor het waarmerken van een document bedragen € 6,30

Wij verzoeken u de leges direct te voldoen. U kunt bij ons pinnen.

Aanvragen

U kunt een afschrift laten waarmerken aan de balie bij de gemeente.

Meenemen

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Uitgelicht


Zoeken