Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Digitale balie

verhuizing en emigratie

Wilt u direct een afspraak maken? Klik dan hier .

U kunt uw verhuizing uiteraard ook digitaal doorgeven.

Verhuizen binnen Nederland

Verhuist u binnen onze gemeente of verhuist u vanuit een andere gemeente naar Heusden, dan moet u hiervan binnen vijf dagen aangifte doen bij de gemeente. Gaat u bij iemand inwonen, dan moet de hoofdbewoner hiervoor schriftelijk toestemming geven. Betrekt u een huurwoning, dan ontvangen wij graag een kopie van het huurcontract.

Verhuist u vanuit de gemeente Heusden naar een andere gemeente?
Dan moet u binnen vijf dagen aangifte doen in uw nieuwe woongemeente. Uitschrijven bij de gemeente Heusden is niet nodig.

Verhuizen naar Nederland, vanuit het buitenland
Wanneer u binnen een periode van een half jaar, 4 maanden in Nederland verblijft, dan moet u hiervan aangifte doen in uw woongemeente. Voor deze aangifte moet u een persoonlijke afspraak maken.

Vertrek naar het buitenland, emigratie
Gaat u emigreren of verblijft u binnen een jaar tenminste 8 maanden in het buitenland? Meld uw vertrek dan binnen vijf dagen voor vertrek bij de gemeente.

In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving uit uw laatste woongemeente nodig. Vergeet daar niet om te vragen bij uw aangifte van vertrek. 

Meer informatie vindt u op www.vertreknaarhetbuitenland.overheid.nl

De overheid kan niet goed functioneren zonder juiste en actuele gegevens over haar burgers. Zonder uw gegevens kan de gemeente geen diensten aan u verlenen, weet de gemeente niet wie mag stemmen bij verkiezingen, kan ze geen uitkeringen verstrekken en weet ze ook niet aan wie ze de rekening voor gemeentelijke belastingen kan sturen.

Maar de betekenis van de Wet basisregistratie personen (voorheen: GBA) reikt verder dan dat. Ook andere organisaties als de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen, zijn afhankelijk van de gegevens in de basisadministratie en baseren hun beslissingen op de daarin opgenomen gegevens.

In de basisregistratie worden algemene persoonsgegevens opgenomen, die voor de overheid van belang zijn bij de uitvoering van allerlei wettelijke regelingen. Van iedere persoon is een zogenoemde persoonslijst aangelegd die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gegevens over uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
 • Gegevens over uw administratie- en burgerservicenummer (voorheen: sofi-nummer);
 • Gegevens over uw ouders;
 • Gegevens over uw nationaliteit(en) en, indien van toepassing, uw verblijfsrecht;
 • Gegevens over een (voormalig) huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Gegevens over uw verblijfplaats (adres);
 • Gegevens over uw kinderen;
 • Gegevens over aan u afgegeven reisdocumenten;
 • Gegevens over uw kiesrecht;
 • Gegevens over (semi-) overheidsinstellingen aan wie uw gegevens worden verstrekt.

Wetten

Wet basisregistratie personen

Aanvragen

Verhuizen

 • U moet u laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.
 • U kunt een verhuizing persoonlijk doorgeven bij het gemeenteloket. Dat kan digitaal of schriftelijk (binnen de gemeente verhuizen) / schriftelijk (verhuizing vanuit andere gemeente).

Emigreren

U bent verplicht binnen 5 dagen vóór uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u zowel het oude adres als het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land vermelden. U kunt uw emigratie schriftelijk doorgeven.

Meenemen

Persoonlijke aangifte
Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Schriftelijke aangifte
In een schriftelijke aangifte moet u de volgende zaken vermelden:

 • uw naam en geboortedatum;
 • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen;
 • uw oude adres;
 • uw nieuwe adres;
 • de datum van uw verhuizing;
 • Gaat u bij iemand inwonen?
  Dan heeft u ook een schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner, met daarbij een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.


U moet de schriftelijke aangifte ondertekend toesturen, vergezeld van een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • u zelf als u 16 jaar of ouder bent;
 • de ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • de ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, als deze personen niet zelf aangifte doen;
 • de curator van de onder curatele gestelde;
 • een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres;
 • ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres;
 • echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben;
  Woont u ongehuwd samen, dan moeten u en uw partner ieder een eigen aangifte doen;
 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Direct aanvragen

Uitvoeringsinstantie

Gemeente


Uitgelicht


Zoeken