Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Digitale balie

rijbewijs

Wilt u direct een afspraak maken voor het aanvragen van uw rijbewijs? Klik dan hier.

Wilt u uw rijbewijs vernieuwen of vervangen? Dan kunt u bij de gemeente terecht. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen.

Een rijbewijs dient u persoonlijk aan te vragen en op te halen.

Vanaf 1 januari 2014 worden de regels rondom de keuring voor het rijbewijs gewijzigd.

Meer informatie vindt u op de site van de RDW.

Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan in de volgende categorieën

 1. Motoren en scooters.
 2. Auto's en busjes, busjes niet zwaarder dan 3500 kg of voor maximaal 8 personen (exclusief bestuurder). Voor het rijden met een aanhanger zwaarder dan 750 kg geldt het B+ rijbewijs.
 3. Vrachtauto's en campers vanaf het gewicht van 7.500 kg. Voor de categorie tussen de 3.500 en 7.500 kg geldt het C1 rijbewijs.
 4. Bussen, motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 16 personen. Voor lichte bussen tot 16 personen exclusief de bestuurder geldt het D1 rijbewijs. 
 5. Alle aanhangers achter een voertuig uit de categorieën B, C en D.

Het rijbewijsdocument voor de categorieën C en D is 5 jaar geldig. Voor de overige categorieën is dat 10 jaar.

Overige criteria

 • Na uw 75e verjaardag is een medische keuring om de 5 jaar verplicht. Houdt er rekening mee dat het 4 maanden kan duren voordat het CBR een verklaring van geschiktheid kan afgeven, dus laat u zich op tijd keuren! Kijk voor meer informatie op de website van het CBR
 • Jongeren onder de 18 jaar die voor hun rij-examen zijn geslaagd moeten bij de RDW een begeleiderspas hebben laten registreren. Zonder deze registratie kan de gemeente geen rijbewijs afgeven. Zie voor meer informatie de website van de RDW.
 • De houder van een rijbewijs dat is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), inclusief de staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland mag in Nederland zijn rijbewijs maximaal 10 jaar gebruiken mits hij/zij voldoet aan de Nederlandse wetgeving.
 • Rijbewijshouders uit andere landen mogen na vestiging 185 dagen rijden op het oude rijbewijs, daarna moeten ze dit buitenlandse document omwisselen in Nederlands rijbewijs (zie voor lijst met landen het tekstveld: achtergrond).
 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor rijbewijzen uit de meeste landen buiten de EU), moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.

Motorrijbewijs

Er zijn in totaal 3 categorieën: A1, A2 en A. Jongeren mogen op 17-jarige leeftijd starten met rijles voor de lichtste categorie. Er is geen automatische instroom in een hogere categorie na 2 jaar ervaring. U moet dan steeds opnieuw examen doen bij het CBR. Eerst op 18 jarige leeftijd (A1), dan met 20 jaar (A2) en tenslotte op vanaf het 22e jaar (A).

Groot rijbewijs (categorieën C, D)

Houders van een groot rijbewijs dienen zich om de 5 jaar medisch te laten keuren door een ARBO arts als voorwaarde voor het krijgen of verlengen van het groot rijbewijs. Wie een groot rijbewijs D wil halen moet minimaal 21 jaar zijn. 

Bezitters van een groot rijbewijs die het beroep van chauffeur willen uitoefenen, hebben te maken de Richtlijn vakbekwaamheid. Dit houdt onder andere in dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, 2 praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie-examens.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CBR.

Puntensysteem bij overtredingen

Als een beginnende bestuurder 3 maal een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

Voor alcoholovertreders geldt ook een puntenrijbewijs. Die krijgen voor elke 1e overtreding één punt en bij een volgende overtreding met een promillage van ten minste 1,3 het volgende punt waarna het rijbewijs automatisch ongeldig wordt.

2toDrive

Door 2toDrive kun je nu al vanaf de leeftijd van 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen. Op 17-jarige leeftijd mag je het praktijkexamen afleggen voor rijbewijs B.

Klik hier voor meer informatie.

Toelichting kosten

Leges 2014

 • Rijbewijs: € 34,95.
 • Omwisseling rijbewijs (buitenlands of militair): € 36,05.
 • Toeslag spoedaanvraag: € 34,10 extra.
 • Toeslag vanwege vermissing van het oude rijbewijs: € 13,70 extra.
 • Eigen Verklaring ten behoeve van een medische keuring: € 25,80.

Wij verzoeken u de leges bij de aanvraag te voldoen. U kunt bij ons pinnen.

Geldigheid van buitenlands rijbewijs

Rijbewijs uit EU/EER-landen

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein of Noorwegen(EU/EER), dan kunt u hier nog normaliter tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs mee blijven rijden. Indien uw rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog een jaar blijven rijden met uw rijbewijs (gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente) Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig moet zijn. Meer informatie treft u op de website van de RDW.

Rijbewijs van buiten de EU/ EER

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een land buiten de EU/EER, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode moet u zorgen voor een Nederlands rijbewijs

U kunt via de gemeente uw rijbewijs ook omwisselen als uw rijbewijs in de volgende landen is afgegeven:

 • Curacao,Sint Maarten en Aruba
 • de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Andorra (personenauto)
 • Chinees Taipei (Taiwan) (personenauto)
 • Israël (personenauto)
 • Japan IB (personenauto en motorfiets met meer dan 400 cc)
 • Jersey (Staten van) alle categorieën
 • Korea (Republiek) (personenauto)
 • Man (eiland) alle categorieën
 • Monaco alle categorieën
 • Singapore Class 2 en class 3 (motorfiets met meer dan 400 cc en
  personenauto)
 • Quebec (staat van Canada) (personenauto)

Komt u niet uit bovengenoemde landen dan moet u opnieuw rijexamen doen.

Let op;

de omwisseling van een militair rijbewijs of een buitenlands rijbewijs duurt langer dan een werkweek. U wordt geïnformeerd wanneer u het nieuwe rijbewijs op kan halen. 

Wetten

Reglement rijbewijzen

Wegenverkeerswet 1994

Aanvragen

Wilt u direct een afspraak maken voor het aanvragen van uw rijbewijs? Klik dan hier.

Uw eerste rijbewijs

 1. U koopt voor uw examen eerst een formulier dat 'Eigen Verklaring' heet bij de gemeente of CBR  (hiermee verklaart u dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen).
 2. U vult dit formulier in en stuurt het op naar het CBR.
 3. Voorts volgt u de onderstaande stappen.

Verlengen van een bestaand rijbewijs

 1. U vraagt uw nieuwe rijbewijs aan bij de gemeente. Let op! U moet dit persoonlijk doen en u moet zich kunnen legitimeren. U betaalt dan tevens kosten voor het rijbewijs.
 2. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend moet u rekenen op een wachttijd van 5 werkdagen voordat u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten!
 3. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. U kunt niet een ander hiervoor machtigen.
 4. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wisselt onder bepaalde voorwaarden een buitenlands rijbewijs om (zie informatie bij het kopje ´achtergrond´).
 5. Woont u echter in een EU/EER land of in Zwitserland, dan moet u uw geldige Nederlandse rijbewijs omwisselen bij de autoriteiten in het land waar u staat ingeschreven.
 6. Het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister van de RDW houdt de gegevens vermeld op het rijbewijs automatisch bij.
 7. Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het rijbewijs op te halen.

Bij het aanvragen van uw nieuwe rijbewijs krijgt u het oude rijbewijs nog mee naar huis. Op het moment dat u uw nieuwe rijbewijs komt ophalen, bent u verplicht om het oude rijbewijs in te leveren (artikel 194 van de Wegenverkeerswet 1994).

 

Eigen Verklaring digitaal aanvragen

Via 'Mijn CBR' (www.mijn.cbr.nl) is het mogelijk om een Eigen Verklaring te kopen. Hierdoor hoeft u niet meer naar het gemeentehuis, rijschool of CBR-examencentrum.

Sinds 19 januari 2013 is de derde Europese rijbewijsrichtlijn van kracht. De nieuwe rijbewijscategorieën die als gevolg hiervan worden geïntroduceerd, worden niet vermeld op de Eigen verklaring. Hierop hoeven alleen de hoofdcategorieën te worden aangegeven.

 

Track & trace

Het CBR streeft ernaar ook de zogenoemde 'track & trace' van de aanvraag van een Eigen Verklaring te realiseren. Klanten kunnen dan via mijn.cbr.nl zien of het rapport van de keurend arts al binnen is bij het CBR en of de medisch adviseur van het CBR er mee bezig is.


Omwisselen militair of buitenlands rijbewijs
De omwisseling van een militair of buitenlands rijbewijs duurt langer dan een werkweek. U wordt geïnformeerd wanneer u het rijbewijs op kunt halen.

Meenemen

Eerste aanvraag

 1. Een goed gelijkende kleuren pasfoto die niet is gebruikt. Zie voor meer informatie over de pasfoto op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 2. Een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument.

In onderstaande gevallen moet u meenemen:

Normale aanvraag

 1. Hetzelfde als bij de eerste aanvraag.
 2. Het oude rijbewijs.

Aanvraag van rijbewijs als u 70 jaar of ouder bent

 1. Hetzelfde als bij een normale aanvraag. U moet wel eerst een zogenaamde eigen verklaring bij de gemeente ophalen (let op! Hier zijn kosten aan verbonden). Deze heeft u nodig voor de medische keuring. U kunt deze eigen verklaring ook downloaden met DigiD. Zie hiervoor de website van het CBR.
 2. Na de keuring krijgt u bericht dat u het rijbewijs kunt aanvragen op het gemeentehuis. Zie voor meer informatie over de keuring op de website van het CBR

Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D)

 1. Hetzelfde als de aanvraag voor ouderen vanaf 70 jaar.
 2. U moet wel eerst tegen betaling een zogenaamde eigen verklaring bij de gemeente ophalen. Deze heeft u nodig voor de medische keuring door een ARBO arts.
 3. Na de keuring krijgt u bericht dat u het rijbewijs kunt aanvragen op het gemeentehuis.

Aanvraag rijbewijs bij vermissing

Als u uw rijbewijs bent kwijtgeraakt, moet u aangifte doen bij de balie van het gemeentehuis.

Wanneer u uw vermiste rijbewijs weer terugvindt, dan moet u dit altijd inleveren bij de balie van het gemeentehuis. Dit rijbewijs is niet meer geldig.

Randvoorwaarden

 1. Wilt u wel een nieuw rijbewijs voor de volle geldigheidsduur, dan moet u ook aan de bijhorende voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld een medische keuring, voor degenen voor wie dat geldt). U kunt er voor kiezen het rijbewijs letterlijk te vervangen met de resterende geldigheidsduur. U hoeft zich dan niet opnieuw te laten keuren, indien dat van toepassing is.
 2. Is uw rijbewijs versleten of onleesbaar geworden dan dient u dit document te overleggen bij de aanvraag.

Vanaf 1 januari 2014 worden de regels voor de medische keuring voor het rijbewijs gewijzigd. Meer informatie vindt u op de site van de RDW.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Net je rijbewijs gehaald? Let op!

Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de 'Regeling beginnende bestuurders'. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste 5 jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 kilometer per uur, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen.

Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Medische keuring!

Omdat u bij een verlenging van uw rijbewijs C, D, CE en DE dus voortaan een medische keuring moet ondergaan, neemt de vernieuwing van uw rijbewijs meer tijd in beslag (soms wel 6 weken na de keuring!). Begin daarom op tijd met het vernieuwen van uw rijbewijs.


Uitgelicht


Zoeken