Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Digitale balie

Paspoort

U moet het paspoort persoonlijk aanvragen (en ophalen) aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen. Wilt u een paspoort aanvragen voor uw kind? Dan is het nodig dat uw kind erbij is als u het paspoort komt aanvragen en ophalen. U kunt hiervoor een afspraak maken. Voor kinderen onder de 18 jaar is vaak een toestemmingsformulier nodig.

Toelichting kosten

Paspoort aanvrager 18 jaar of ouder (10 jaar geldig)

€ 64,40

Paspoort aanvrager jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig)

€ 51,20

spoedaanvraag

€ 47,30 extra

Wetten

Meenemen

Neem het volgende mee als u een paspoort komt aanvragen:

· Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als ze zijn verlopen;

· Een kleurenpasfoto die voldoet aan de vereisten. Uw fotograaf kent de regels of kijk op de website van de Rijksoverheid;

· Voor kinderen jonger dan 18 jaar: een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier en een legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de aanvraag moet minimaal één ouder/gezaghebbende en het kind aanwezig zijn. Dit geldt ook voor het ophalen;

· Geld of pinpas. U betaalt bij de aanvraag;

· Als uw paspoort gestolen of verloren is, doe dan aangifte bij de gemeente en neem een ander geldig legitimatiebewijs mee (indien aanwezig).

Levertijd
U kunt uw paspoort 5 werkdagen nadat u het heeft aangevraagd, persoonlijk ophalen. Dit kan tot uiterlijk 3 maanden nadat u het heeft aangevraagd. Bij een spoedprocedure is het paspoort binnen 1 à 2 werkdagen klaar.

Lichamelijke of geestelijke beperking?
Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente via 14073.

Kwijt of gestolen?
Als u uw Nederlandse paspoort bent kwijtgeraakt, doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente. Is de houder van het vermiste document jonger dan 18 jaar, dan doet een ouder of gezaghebbende dit. Vermiste buitenlandse reisdocumenten geeft u bij de politie aan en niet bij de gemeente.

Vindt u uw paspoort weer terug, dan moet u dit altijd inleveren bij de gemeente. Dit paspoort is niet meer geldig.

Reizen met kinderen
Reist u met een minderjarig kind (tot 18 jaar) naar het buitenland met het vliegtuig, auto, trein of boot? Dan dient u rekening te houden met extra controles aan de grenzen. De belangrijkste vraag is of er toestemming is gegeven door de achterblijvende ouder(s) met wettelijk gezag over de minderjarige. Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Defensie.

Nooddocument
Als u uw reisdocument bent kwijtgeraakt of deze is verlopen en u moet wel onmiddellijk op reis, dan kunt u een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee.

Legitimatieplicht
Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar geldt de legitimatieplicht. Een legitimatiebewijs is voor kinderen vanaf 12 tot 14 jaar ook handig, omdat zij zich in tal van situaties moeten kunnen legitimeren. Op scholen, in het openbaar vervoer, bij banken, postkantoren en bij diverse overheidsinstanties. U kunt hiervoor zowel een paspoort als een identiteitskaart gebruiken.

In de zorg (ziekenhuizen) geldt geen leeftijdsgrens: iedereen moet zich kunnen identificeren, dus ook jongeren onder de 14 jaar.

Geldigheid
Wanneer de geldigheid van uw reisdocument is verlopen, moet u het inleveren bij uw gemeente. Met een verlopen reisdocument mag u niet reizen. Een paspoort blijft eigendom van de Staat.

Wat te doen bij vermissing of diefstal van uw paspoort?
Als u uw Nederlandse paspoort bent kwijtgeraakt, doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente.

Is de houder van het vermiste document jonger dan 18 jaar, dan doet een ouder of gezaghebbende dit. Vermiste buitenlandse reisdocumenten geeft u bij de politie aan en niet bij de gemeente.

Wanneer u uw vermiste paspoort weer terugvindt, dan moet u dit altijd inleveren bij de gemeente. Dit paspoort is niet meer geldig.

Reizen met kinderen
Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Wij adviseren u in dit geval het volgende mee te nemen bij uw reis:

  • geboorteakte, trouwboekje of uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met ouders en (indien mogelijk);
  • toestemming andere ouder voor het reizen naar het buitenland (zie de website van het Ministerie van Defensie);
  • een kopie van het legitimatiebewijs van de andere ouder;
  • indien van toepassing: een recent uittreksel gezagsregister.

Als uw partner is overleden, adviseren wij u hiervan de overlijdensakte mee te nemen. Als uw kind reist met iemand anders dan de ouder(s), adviseren wij u een toestemmingsverklaring mee te geven. U kunt deze verklaring van de gemeente krijgen.

Kijk voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens op de site van de Koninklijke Marechaussee.

Noodpaspoort
Als u uw reisdocument bent kwijtgeraakt en u moet wel onmiddellijk op reis, dan kunt u een noodpaspoort aanvragen. Kijk op de website van de Koninklijke Marechaussee voor meer informatie. Met een noodpaspoort kunt u niet naar de Verenigde Staten reizen.

Zakenpaspoort
Reist u veel en raakt uw paspoort vol met stempels voordat het is verlopen? Vraag dan een 'zakenpaspoort' aan. Dit heeft meer bladzijden voor het plaatsen van stempels.

Tweede paspoort
Een tweede paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van eerder bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Voorwaarden:

  • Uw huidige paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig;
  • U moet een schriftelijke verklaring van uw werkgever overleggen.

Vreemdelingenpaspoort
Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Vluchtelingenpaspoort
Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen, die geen paspoort van het eigen land hebben en als vluchteling erkend zijn door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig, afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning.

Een Nederlands reisdocument aanvragen wanneer u woont in het buitenland?
Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.


Uitgelicht


Zoeken