Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Digitale balie

Paspoort

Wilt u direct een afspraak maken? Klik dan hier.

Vanwege de verwachte drukte na 10 maart kan de levertijd van de reisdocumenten oplopen. 

Om naar het buitenland te reizen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Een paspoort is over de hele wereld geldig. Een paspoort is ook geschikt als binnenlands legitimatiebewijs. Dit is relevant als u bijvoorbeeld een bankrekening wilt openen.

Persoonlijk aavragen en ophalen

Voor het aanvragen en ophalen van een paspoort moet u persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Dit geldt ook voor kinderen.

Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. 

Spoedprocedure

Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Als u een aanvraag indient vóór 15.00 uur, kunt u het paspoort na 1 of 2 werkdagen persoonlijk afhalen. Let u wel op de openingstijden van het gemeentehuis.

Het paspoort mag nooit verlopen zijn

U heeft een geldig reisdocument nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Het is NIET toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen paspoort.

De regels verschillen per land

Houdt u er rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

Let op! Voor aanvragers onder de 18 jaar is een schriftelijke en ondertekende toestemming van de ouders of de voogd verplicht.
U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd.

Bij de aanvraag moet minimaal één ouder/gezaghebbende en het kind aanwezig zijn. Dit geldt ook voor het ophalen

Iedere Nederlander (Nederlands staatsburger) heeft recht op een paspoort. Het paspoort is 10 jaar geldig voor personen van18 jaar of ouder en 5 jaar voor aanvragers jonger dan 18 jaar.

Het paspoort geldt wereldwijd als identiteitsbewijs in alle landen.

Kinderen vanaf elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot 18 jaar is hiervoor een schriftelijke toestemming van de ouders of gezaghebbenden verplicht.

Geldigheid

Wanneer u de geldigheid van uw reisdocument is verlopen bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Op een verlopen reisdocument mag u niet reizen.

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens verwijzen wij u naar de site van de Koninklijke Marechaussee

Identificatieplicht in de zorg en bij het openbaar vervoer

Iedereen van 14 jaar en ouder moet zich kunnen legitimeren. Dat staat in de 'Wet op de uitgebreide identificatieplicht'. Voor identificatie in de zorg geldt een andere wet, namelijk de Zorgverzekeringswet. Daarin staat dat iedereen zich in het ziekenhuis of zorginstelling moet legitimeren. Dus ook kinderen van 13 jaar en jonger.

In het openbaar vervoer moeten ook 12- en 13-jarigen zich kunnen legitimeren op basis van de Wet personenvervoer 2000 (alleen als hier aanleiding voor is).

Toelichting kosten

Leges vanaf 10 maart 2014

 • Paspoort indien de aanvrager jonger is dan 18 jaar € 51,05 (5 jaar geldig) 
 • Paspoort indien de aanvrager 18 jaar of ouder is € 66,95 (10 jaar geldig)
 • 2e paspoort € 51,05 (2 jaar geldig)
 • Zakenpaspoort indien de aanvrager jonger is dan 18 jaar € 51,05 (5 jaar geldig) 
 • Zakenpaspoort indien de aanvrager 18 jaar of ouder is € 66,95 (10 jaar geldig)
 • Toeslag bij een spoedaanvraag € 47,05 extra

Wij vragen u de leges bij de aanvraag van het paspoort te voldoen. U kunt bij ons pinnen.

Reizen met kinderen

In verband met kindontvoeringen is de controle bij de grens streng. U kunt vooral met deze controles te maken krijgen bij kinderen die:

 • alleen reizen
 • met één ouder reizen (zeker als de ouder een andere achternaam heeft)
 • met andere personen dan de ouder(s) reizen

Om u veel tijd en ellende te besparen raden wij u het volgende aan:

 1. Als uw kind alleen reist, geeft u dan toestemming mee.
 2. Als u alleen reist met uw kind moet u kunnen aantonen dat u de ouder bent.

Wij adviseren u het volgende mee te nemen bij uw reis:

 • geboorteakte, trouwboekje of uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie  met ouders (GBA) en (indien mogelijk):
 • toestemming andere ouder voor het reizen naar het buitenland (zie de website van het ministerie van Defensie).
 • een kopie van het paspoort van de andere ouder.
 • indien van toepassing: een recent uittreksel gezagsregister.

Als uw partner is overleden, adviseren wij u hiervan de overlijdensakte mee te nemen. Als uw kind reist met iemand anders dan de ouder(s), adviseren wij u een toestemmingsverklaring mee te geven. U kunt deze verklaring van de gemeente krijgen.

Wetten

Paspoortwet

Aanvragen

Een nieuw reisdocument kunt u persoonlijk aanvragen en ophalen in het gemeentehuis in Drunen of Vlijmen.

Wilt u direct een afspraak maken voor het aanvragen van een nieuw reisdocument? Klik dan hier.

5 werkdagen na uw aanvraag kunt u uw reisdocument persoonlijk ophalen.

Bij een spoedprocedure is het reisdocument binnen 1 of 2 werkdagen gereed. Hiervoor worden extra leges in rekening gebracht. U heeft tot maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen.

Een paspoort blijft eigendom van de Staat.

Wat te doen bij vermissing of diefstal van paspoort?

Als u uw Nederlandse paspoort bent kwijtgeraakt, moet u aangifte doen bij de balie van het gemeentehuis.

Vermiste buitenlandse reisdocumenten moeten bij de politie aangegeven worden, dit doet de gemeente niet.

Indien de houder van het vermiste document 12 jaar of ouder is, doet hij/zij zelf de aangifte van vermissing. Indien de houder van het vermiste document jonger is dan 12 jaar, doet een ouder of gezaghebbende dit.

Wanneer u uw vermiste paspoort weer terugvindt, dan moet u dit altijd inleveren bij de balie van het gemeentehuis. Dit paspoort is niet meer geldig.

Noodpaspoort

Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet wel onmiddellijk op reis dan kunt u een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Kijk op de website van de Koninklijke Marechaussee voor nadere informatie. Houd er rekening mee dat u met een noodpaspoort niet naar de Verenigde Staten kunt reizen zonder visum.

Tweede paspoort

Een tweede paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van eerder bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. U kunt problemen krijgen omdat het nog te bezoeken land in conflict is met de landen waarvan u een stempel in uw paspoort heeft.

Een tweede paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. Als u door de visumaanvraag niet tijdig over uw paspoort kunt beschikken, omdat het paspoort ter visering bij de ambassade van het betreffend land ligt, kunt u een tweede paspoort aanvragen.

Voorwaarden:

 • Uw huidige paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig.
 • U dient een schriftelijke verklaring van uw werkgever te overleggen.

Zakenpaspoort

Als u veel reist en daardoor veel stempels in uw paspoort krijgt, kan het gebeuren dat uw paspoort 'vol' raakt en u een nieuwe moet aanvragen voordat deze is verlopen. Om dat te voorkomen is het mogelijk een 'zakenpaspoort' aan te vragen. Deze is op zich identiek aan een gewoon paspoort, maar heeft meer bladzijden voor het plaatsen van stempels.

Lichamelijke of geestelijke beperking

Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. 

Meenemen

 1. Een goedgelijkende kleuren pasfoto. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Zie hiervoor de aanvullende eisen op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
 2. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (ook als de geldigheidsduur al is verlopen).
 3. Als u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen.
 4. Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd (formulieren voor de toestemming zijn bij de gemeente verkrijgbaar). U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd.

  Bij de aanvraag moet minimaal één ouder/gezaghebbende en het kind aanwezig zijn. Dit geldt ook voor het ophalen.

Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan de aanvraagtermijn langer dan gewoonlijk duren.

Direct aanvragen

Uitvoeringsinstantie

Rijk(sdienst)


Uitgelicht


Zoeken