Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Actueel Laatste Nieuws Aankondiging openbare informatievergaderingen

Aankondiging openbare informatievergaderingen

Op dinsdag 2 september, woensdag 3 september en donderdag 4 september vergaderen de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn de voorbereiding op de raadsvergadering van 23 september. Ze zijn openbaar en starten alle dagen om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn kunt u hier vinden. Voor het spreekrecht verwijzen wij u naar de desbetreffende agenda op de website.

Vergadering 2 september: Bestuur en Beheer

Op de agenda staan onder meer: Kadernota Integrale Veiligheid Meierij en ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018, Verordening Basisregistratie Personen Gemeente Heusden 2014 en er worden enkele ingekomen brieven besproken.

Vergadering 3 september: Ruimte

Op de agenda staan onder meer: Bestemmingsplan Vaartweg, Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg, Eerste herziening exploitatieplan Geerpark, Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuwkuijk, Bestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud II, Ontwerpbestemmingsplan Drunen herziening 2014, Voorontwerpbestemmingsplan Haarsteeg.

Vergadering 4 september: Samenleving

Op de agenda staan onder meer: Wijziging GR GGD Hart voor Brabant, Wijziging GR Regionale Ambulancevoorziening, Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies 2015-2017, Jaarstukken 2013 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Baanbrekers.


Uitgelicht


Zoeken