Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Actueel Laatste Nieuws Aankondiging openbare informatievergaderingen

Aankondiging openbare informatievergaderingen

Op dinsdag 21 april, woensdag 22 april en donderdag 23 april vergaderen de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle dagen om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

De agenda en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en college’/‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwijzen wij u naar de agenda.


Vergadering 21 april: Bestuur en Beheer
Op de agenda staan onder meer: actualisatie risicoprofiel 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord, Gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord, aanvraag rijksbijdrage kosten opsporing en ruiming explosieven 2014-2015, notitie kostenbesparingen begraafplaatsen.

Vergadering 22 april: Ruimte

Op de agenda staan onder meer: wijzigingen bestemmingsplan Vlijmen en Vliedberg herziening 2014, Bestemmingsplan Heusden Buitengebied reparatieplan B, Ontwerpbestemmingsplan Birmalaan Drunen, Ontwerpbestemmingsplan Geerpark herziening 2015, Voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud III.

Vergadering 23 april: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: memo actualisering subsidiebeleid, consultatie over toekomst Het Run in 2016 en verder.

 

 


Uitgelicht


Zoeken